Automa - Instalacje Przemysłowe Sp. z o.o.
ul. Narwicka 21
80-557 Gdańsk

NIP 957-08-51-320
KRS 0000154039 Sąd Rejonowy
VII Wydział Gospodarczy Gdańsk-Północ
Kapitał Zakładowy 50.000,00 zł.

tel.fax: +48 58 522 37 64
tel. +48 58 522 37 64
biuro@automa.pl