• Instalacje elektryczne:
   - Kompleksowe wykonywanie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle
   - Montaż rozdzielnic elektrycznych do 3200A
   - Projektowanie instalacji elektrycznych
   - Nadzór inwestorski robót elektrycznych
   - Pomiary elektryczne

 •  Automatyka przemysłowa
   - Projektowanie systemów automatyki
   - Produkcja urządzeń automatyki wg zamówienia
   - Programowanie sterowników PLC
   - Uruchamianie systemów automatyki

 • Systemy monitoringu energetycznego
   - Analiza i optymalizacja kosztów zasilania energią elektryczną
   - Wdrażanie systemów zarządzania energią
   - Narzędzia komunikacyjne oparte na technologii Ethernet/Intranet