W obiektach w których należy zapewnić ciągłość zasilania odbiorów energii elektrycznej stosuje się Układy APZ. W przypadku przerw w dostawie energii układy te dokonują automatycznego przełączania zasilania pomiędzy źródłem podstawowym a rezerwowym. Realizują to sterując aparatami wykonawczymi (wyłącznikami lub rozłącznikami).

Firma Automa posiada duże doświadczenie w wykonywaniu układów APZ. Poczynając od prostych układów typu sieć-sieć, sieć-agregat do bardziej rozbudowanych przełączających zasilanie pomiędzy więcej niż dwoma źródłami zasilania oraz sterującymi kilkoma/kilkunastoma aparatami wykonawczymi.

Funkcjonalność naszych układów obejmuje:

  • automatyczne przełączanie zasilania pomiędzy podstawowym a rezerwowym źródłem zasilania
  • kontrolowanie napięcia torów zasilających przy pomocy przekaźników kontroli napięcia
  • blokady elektryczno-programowe zabezpieczające przed załączeniem źródeł do pracy równoległej
  • automatyczne wystawianie sygnału startu agregatu (tylko układy w których jednym ze źródeł jest agregat)
  • sterownik PLC wraz z panelem operatorskim zapewniają:

– sterowanie aparatami zgodnie z tabelą logiki układu

– sygnalizację prawidłowych napięć zasilających, stanów i błędów wyłączników

– wybór trybu pracy automatyczny/ręczny

– sygnalizację alarmów występujących w układzie (alarmy są archiwizowane)

– możliwość ustawienia czasów oczekiwania po zaniku i powrocie napięcia podstawowego

– możliwość komunikacji ze sterownikiem przy użyciu protokołu MODBUS (RTU RS-485 i ETHERNET TCP/IP)

  • wyłączenie bezpieczeństwa powodujące natychmiastowe otwarcie aparatów znajdujących się bezpośrednio za źródłami zasilania
  • opcjonalne podłączenie zasilacza UPS
  • lampki oraz przyciski do zamontowania na drzwiach rozdzielnicy sygnalizujące o obecności napięć zasilających, stanie wyłączników, alarmie, trybie pracy oraz umożliwiające ręczne załączanie aparatów

W sprawie nietypowych układów oraz pozostałych pytań zapraszamy do kontaktu:

telefon: 730-220-014

e-mail: pp@automa.pl